skip to Main Content
Veiligheidsladder | Sorba Projects

Certificering Veiligheidsladder

UPDATE VEILIGHEIDSLADDER

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij Trede 2 van de Veiligheidsladder hebben behaald!

Zoals u hieronder kunt lezen, is het vanaf 1 januari 2022 ViA een verplichting in de bouw. Om hieraan te kunnen voldoen hebben gekozen voor de tool Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) om deze doelstelling te halen. Begin september heeft de certificeringsaudit plaatsgevonden. Hierbij is diverse collega’s gevraagd een lijst in te vullen met vragen over veiligheid, ook heeft de ISO/VCA/KAM commissie laten zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Dit alles samen heeft er toe geleid dat wij op Trede 2 binnenkomen. En daar zijn wij blij mee!

Wat is de Veiligheidsladder?

Veiligheid en bewustwording blijven een hot item in de bouw. Om de bewustwording te bevorderen en veiligheidscultuur naar een hoger niveau te brengen zijn er binnen de bouw gezamenlijke afspraken gemaakt, vastgelegd in een Governance Code Veiligheid Bouw.

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers, die deze GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten, de zgn. Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

Dit bewustzijn komt tot uiting in de zgn. Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Deze Veiligheidsladder is een tool om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. De nadruk wordt hierbij op de veiligheidscultuur gelegd. Het is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.

Om deelname en bewustzijn in bedrijven te verhogen, is een certificaat met daarbij behorende audit voor certificering ingesteld.  Deze certificering wordt verplicht voor opdrachtgevers én opdrachtgevers.  De veiligheidsladder werkt met tredes, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.  De ladder is toepasbaar in alle sectoren waarbij ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Het doel is het verminderen van het aantal onveilige situaties, en daardoor minder incidenten met verzuim en/of schade tot gevolg.

Bij Sorba zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de certificeringsaudit die komend najaar wordt gedaan, waarbij het uitgangspunt is om voor 1 januari 2022 gecertificeerd te zijn.

Back To Top