Ga naar hoofdinhoud

BIM Gevel ILS 0.9

Sorba heeft samen met de VMRG, de brancheorganisatie voor gevelbouw, duidelijke BIM afspraken vastgelegd. Building Information Modeling (BIM) zorgt ervoor dat informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal, 3D gebouwmodel. Om informatie uitwisselbaar te maken, moeten partijen elkaars taal spreken. Spreken we bijvoorbeeld van een deur met een zijlicht of een pui? En hoe ziet de decompositie van deze objecten eruit?

Om optimaal te kunnen werken met BIM, is er behoefte aan complete, consistente en correcte modellen met de juiste data. Tot voor kort ontbraken voor de gevelbranche afspraken rondom BIM. Sinds 2018 heeft Sorba samengewerkt met de VMRG-werkgroep voor eenduidige afspraken in de vorm van een informatieleveringsspecificaie (ILS). Vanuit de BIM basis ILS zijn stappen gezet om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te krijgen.

Betere samenwerking

Met de ILS Gevel hebben we voortgebouwd op bestaande BIM basisafspraken. De ILS Gevel fungeert als leidraad voor een betere samenwerking waarbij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie over gevelproducten wordt uitgewisseld. De afspraken hebben betrekking op de te hanteren objectstructuur, het uitwisselformaat en het borgen van objectinformatie. De ILS Gevel is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke eigenschappen in de branche en de ervaring uit de praktijk om draagvlak te creëren bij de branche en klanten.

Objectinformatie

Er is ook gekeken naar de informatiebehoefte van het object en de bijbehorende IFC entiteit, het bestandsformaat dat binnen BIM gebruikt wordt voor informatie uitwisseling. Uitgangspunt is dat de informatie wordt vastgelegd op het niveau waar het betrekking op heeft. De ILS Gevel voorkomt extra kosten als gevolg van onduidelijke afspraken en draagt bij aan een renderend gebruik van BIM.

Vervolg

Om te komen tot de ILS Gevel is de huidige 0.9 versie uitvoerig intern getest bij de aansloten bedrijven. Komend halfjaar zullen de bedrijven de ILS Gevel 0.9 binnen projecten gaan toepassen om feedback op te halen bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere stakeholders. Op basis van deze feedback zal gewerkt worden naar een definitieve ILS Gevel 1.0 versie. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Back To Top